Členovia SACKA sa stretnú koncom apríla

Vážení členovia SACKA, vážené kolegyne, kolegovia,

oznamujeme Vám, že v dňoch 24. – 26.4.2015 sa v Aquacity Poprad uskutoční Jarné stretnutie SACKA, v rámci ktorého sa bude konať tradičný Odborný seminár a 27. Valné zhromaždenie SACKA.
Odborný seminár sa bude venovať najaktuálnejším témam.
Prezídium SACKA pre Vás opäť pripravilo 3 dňové podujatie s dvoma prenocovaniami za veľmi priaznivý paušálny účastnícky poplatok.

Rezervovali sme pre Vás ubytovanie v Aquacity Poprad s možnosťou využitia najmä bohatej ponuky wellness služieb s voľným vstupom. Podrobné informácie o AQUACITY Poprad a ponuke služieb nájdete na www.aquacity.sk

Pre všetkých účastníkov sme zabezpečili bezplatné parkovanie na vyhradenom monitorovanom parkovisku, možnosť objednania obedov počas všetkých troch dní v podobe bohatého jednotného menu v zvýhodnenej cene 6,- EUR, a v neposlednom rade bohatý spoločenský a sprievodný program, návštevu Nestville Park s tradičnou goralskou večerou a hudbou (skupinová doprava autobusmi) a spoločenský večer s prezentáciou turistického potenciálu a krás Hercegoviny v Aquacity.
Okrem toho sme na nedeľné dopoludnie pripravili poznávací výlet za kultúrnymi pamiatkami Spiša (Spišský Štvrtok, Levoča, Spišské podhradie).
Prosíme Vás, aby ste svoju účasť na sprievodnom programe vyznačili na záväzných prihláškach.

Prosíme Vás o zaslanie Vašej záväznej prihlášky na sekretariát SACKA pokiaľ možno obratom, najneskôr však do 10. apríla 2015. Pozvánku s prihláškou sme Vám poslali mailom.

Materiály k jednotlivým bodom 27. VZ SACKA Vám zašleme ako vždy mailom pred jeho konaním, po ich schválení na 59. zasadnutí Prezídia SACKA, najneskôr 17.4.2015.

Pozvánky na zasadnutia Klubov SACKA Vám zašleme v priebehu nasledujúcich dní a Vašu účasť na nich prosíme taktiež vyznačiť na záväznej prihláške.
V deň tesne pred začiatkom Jarného stretnutia plánujeme (11.00 – 13.00 hod.) uskutočniť pracovné stretnutie Klubu incomingových CK (KICK) a vybraných Oblastných organizácií CR (OOCR). Pozvánku na toto pracovné stretnutie obdržia členovia KICK samostatne v najbližších dňoch.

Tých z Vás , ktorí sa napriek maximálne vynaloženému úsiliu 27. Valného zhromaždenia nebudú môcť zúčastniť , prosíme o delegovanie svojho mandátu inému účastníkovi (viď formulár v prílohe) a zaslanie formulára na GS SACKA.

Ďalšie podrobnejšie informácie k programu Jarného stretnutia 2015 Vám zašleme neskôr v organizačných pokynoch, spolu s materiálmi na 27. VZ SACKA.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení členovia SACKA, veríme, že Vás program Jarného stretnutia SACKA 2015 zaujme a stretneme sa v Poprade opäť v rekordnom počte.