Členovia

Zväz cestovného ruchu má 13 členov:

Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky- ZHR SR

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr – SACKA

Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX

Asociácia historických hotelov Slovenska- HHS

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky- SZVTA

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu- SSSCR

Asociácia slovenských kúpeľov- ASK

Asociácia informačných centier- AICES

Tatry mountain resorts, a.s.- TMR

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Región Vysoké Tatry

Bratislavská organizácia cestovného ruchu  – Bratislava Tourist Board ( BTB )

Turizmus regiónu Bratislava