AICES

09_aicesAICES je občianske združenie, ktoré zastrešuje v súčasnosti 59 turistických informačných centier, ktoré spĺňajú základný minimálny štandard služieb. Jednotlivé TIC majú spolu cca 140 stálych zamestnancov a cca 150 externých.

Úlohou asociácie je nielen chrániť záujmy jednotlivých členov, ale aj zastupovať ich pri presadzovaní dôležitých strategických legislatívnych dokumentov v oblasti CR. AICES svojich členov metodicky usmerňuje pri tvorbe produktu TIC v jednotlivých destináciach CR SR. Zabezpečuje pre nich poradenskú činnosť a spoločnú publicitu doma i v zahraničí. Snahou AICES v najbližšom období je presadiť zavedenie štandardov a certifikácie TIC v rámci národného programu kvality služieb.

V júli 2011 sme ako kolektívny riadny člen vstúpili do Zväzu cestovného ruchu SR, čím deklarujeme podporu vytvorenia partnerstva dôležitých „hráčov“ pôsobiacich v CR, spoločné presadzovanie záujmov a participáciu na tvorbe dôležitých strategických a legislatívnych dokumentov v oblasti CR, výsledkom ktorých by mala byť vyššia kvalita služieb CR.

Viac na www.aices.sk