ASK

08_askASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti balneológie a liečebného kúpeľníctva a iných právnických osôb, ktorých aktivity prispievajú k rozvoju a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v uvedenej oblasti.

Činnosť združenia je zameraná najmä na vytváranie podmienok pre rozvoj liečebného kúpeľníctva, medicínskeho wellness a činnosti liečebných kúpeľov ako aj obhajovanie a zastupovanie oprávnených záujmov svojich členov voči štátu, štátnym alebo štátom riadeným inštitúciám ako aj voči tretím osobám. Činnosť združenia je taktiež zameraná na presadzovanie a ochranu spoločných záujmov združenia, na koordináciu a reguláciu činností všetkých jej členov a vytváranie optimálnych legislatívnych, ekonomických, obchodných, marketingových a spoločenských podmienok vhodných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH KÚPEĽOV združuje 26 členov.

Viac na www.ask.sk