LAVEX

06_lavexZáujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov – LAVEX vzniklo v roku 1967 ako dobrovoľná záujmová organizácia z iniciatívy 35 prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov. Za viac ako 40 – ročnú existenciu ich počet vzrástol na takmer 200 členských organizácií,čo predstavuje väčšinu prevádzkovateľov týchto zariadení v SR.

Združenie vzniklo s poslaním podporovať vzájomnú spoluprácu združených subjektov,ale aj zastupovať ich voči štátnym orgánom a organizáciám, či v medzinárodných organizáciách pre lanovú dopravu.
Dnes disponuje špecializovaným odborným aparátom pre zabezpečovanie všetkých druhov odborných činností ,ktoré požadujú prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk,má prístup k najnovším informáciám o horských dopravných zariadeniach a horskej technike,je aktívnym účastníkom tvorby súvisiacich legislatívnych a technických noriem,organizuje všetky druhy odborných školení pracovníkov lyžiarskych stredísk a vydáva svoj vlastný odborný časopis o lanovej doprave a cestovnom ruchu.
Viac na www.lavex.sk