SACKA

02_sackaSlovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr bola založená v auguste roku 1991 a začala svoju činnosť 5. októbra 1991 pod pôvodným názvom Slovenská asociácia cestovných kancelárií. V súvislosti so zmenami živnostenského zákona a prijatím zákonnej úpravy pre podnikanie cestovných kancelárií a cestovných agentúr došlo v roku 2003 k jej premenovaniu a zaregistrovaniu nového názvu, ktorý zohľadňuje skutočnosť, že pôvodná živnosť cestovnej kancelárie sa rozčlenila na dve živnosti, a to na cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Asociácia je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

Hlavným poslaním asociácie je prispievať k rozvoju cestovného ruchu. Asociácia považuje za svoju stavovskú povinnosť presadzovať a ochraňovať záujmy svojich členov, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním, podporovať ich činnosť a zvyšovať ich profesionálnu prestíž.

Viac na www.sacka.eu