Hotelieri predostreli návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia

Hotelieri a odborníci z ďalších oblastí cestovného ruchu sa 12. – 13. mája 2015 stretli v bratislavskom Hoteli Bratislava na jarnej konferencii Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Hľadali riešenia nelichotivého vývoja turizmu na Slovensku.

Takmer 200 účastníkov konferencie a zástupcov brandže na Jarnom stretnutí hotelierov vyjadrilo nespokojnosť s podmienkami, ktoré majú vytvorené na podnikanie. Svoje požiadavky definovali v opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia:

Zaviesť systémovú podporu domáceho CR
– Motivovať mladých ľudí k práci v CR znížením odvodového zaťaženia zo mzdy do výšky priemernej mzdy v SR
– Zvýhodniť sadzbu DPH na služby v CR na polovicu základnej sadzby
– Znížiť administratívnu záťaž odstránením nepotrebných opatrení v legislatíve
– Zrušiť daňové licencie
– Znížiť odvodové zaťaženie
– Zmeny v Zákonníku práce podporujúce sezónne zamestnávanie
Všetky tieto opatrenia rozviažu ruky podnikateľom, čo sa prejaví v tvorbe nových pracovných miest a investíciách, z čoho bude profitovať aj štát.
Hotelieri po opakovaných výzvach predsedu vlády a rezortného ministra žiadajú konať prijímaním opatrení v jednotlivých bodoch definovaných v opatreniach. Sme branža, ktorá zamestnáva viac ako 120.000 zamestnancov priamo v ubytovacích a stravovacích službách, a svojimi potrebami dáva prácu ďalším takmer 300.000 zamestnanom. Preto si cestovný ruch zaslúži primeranú, ba dokonca zvýšenú pozornosť.