Goethe Uni Bratislava

11_guniVysoká škola Goethe Uni Bratislava sa vyznačuje atraktívnou viacjazyčnou ponukou štúdia v perspektívnych študijných programoch, ktorá pripraví študentov na výzvy moderného globalizovaného sveta. Ponúkame preto vzdelávanie v študijných odboroch cestovný ruch, mediálne a kultúrne vedy ako aj medzinárodné podnikanie. Vysoká škola prispieva okrem toho aj k posilneniu pozície Slovenska ako krajiny vzdelávania a vedy. Náš cieľ je pritom držať sa osvedčenej zásady o slobode vedy a postaviť do centra našich aktivít kombináciu vzdelávania a praxe.

Viac na www.guni.sk