Orgány zväzu

Prezident zväzu:

Mgr. Marek Harbuľák (ZHR SR)

Viceprezidenti zväzu:

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

Prezídium zväzu:

Ing. Bohuš Hlavatý (TMR)

Mgr. Marián Bilačič  (SSSCR)

Štefan Píri (SZVTA)

Ing. Stanislav Macko (SACKA)

PhDr. Ján Svoboda PhD. (HHS)

MUDr. Janka Zálešáková (ASK)

Ing. Miroslav Grešo (LAVEX)

Ing. Katarína Macúchová (AICES)

Mgr. Marek Harbuľák (ZHR SR)

Mgr. Daniela Gloss (GUNI)

Ing. František Stano (BTB)

Ing. Lenka Maťašovská (Región Vysoké Tatry)